เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 31 มกราคม 2563  ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง  ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส นางสุภาลักษณ์  ใครบุตร  นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส พร้อมกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดฯ
ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ 
– เวลา 13.30 น.  เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนางสาวนิภาพร  โยวบุตร อายุ 20 ปี อยู่บ้านเลขที่ 152 หมู่ 6 บ้านจำปาดง ต. กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง
สภาพรู้สึกตัว แต่ไม่รู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจนช่วยเป็นครั้งคราว มีมารดาและพ่อเลี้ยงซึ่งพิการขาด้านซ้าย (ขาด้วน) เป็นผู้ดูแล ครอบครัวขาดรายได้
เพราะต้องใช้เวลาดูแลผู้ป่วย กิ่งกาชาดฯได้มอบเงิน 2,000 บาท ถุงยังชีพ และผ้าอ้อมสำเร็จรูป ช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว
 – เวลา 13.45 น. เยี่ยมผู้ยากไร้รายนางสุคนธ์รัตน์  ศรีสถาน อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 85 หมู่ 6 บ้านจำปาดง ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ซึ่งเป็นผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง
อาศัยอยู่คนเดียว ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง  มีพี่สาวข้างบ้านช่วยดูแลเรื่องอาหารให้ในแต่ละวัน เบื้องต้นได้มอบเงิน 1,000 บาท ถุงยังชีพ และผ้าห่ม พร้อมกันนี้ได้วางแผนร่วมกับ
เทศบาลตำบลกุดเรือคำในการปรับปรุงห้องน้ำให้เหมาะสมกับผู้พิการต่อไปด้วย