เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.) นายนิพนธ์ อ่อนสา อายุ 65 ปี ผู้ป่วยขา 2 ข้างอ่อนแรงมีผลมาจากอุบัติเหตุตกจากที่สูง ทำให้กระดูกทับเส้น อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 12 บ้านขุนเจริญ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถสามล้อโยก ได้มอบรถสามล้อโยก จำนวน 1 คัน พร้อมถุงยังชีพ และผ้าห่มกันหนาว
2.) นางบุญจันทร์ สารโพธิคา อายุ 69 ปี ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้านซ้ายนาน 5 ปี สาเหตุจากภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 7 บ้านโคกก่อง
ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถสามล้อโยก เบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาว และประเมินความสามารถในการใช้รถสามล้อโยกซึ่งจะได้จัดหาให้ผู้ป่วยในคราวต่อไป