เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 มกราคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ  YEC Suratthani ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน
“เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา
และบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 116 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 93 ยูนิต (คิดเป็น 32,550 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 23 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 5 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 5 ราย ณ  อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี