เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 มกราคม 2563 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางนุชกานต์  รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  ออกเยี่ยมผู้สูงวัยจามโครงการ  “โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ประจำปี 2563” ณ ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นางแคล้ว  อ่อนจันทร์  อายุ 85 ปี                                    
บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง              
2.นายเผี้ยง  โอจีน  อายุ 81 ปี                                
บ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 3 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
3.นางลับ อ่อนทอง  อายุ 91 ปี                                              
บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 8 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง        
4.นางผึ้ง  โอชู  อายุ 81 ปี
บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 10 ต.เขาย่า อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
5.นางอิ้ม  พูลสง  อายุ 80 ปี
บ้านเลขที่ 165 หมู่ที่ 9 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงวัยต่อไป