เลือกหน้า

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางดวงสุรีย์ ปทานนท์ ภริยานายอำเภอวาปีปทุม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ /สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ รพ.สต ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง รายนางวรรณี ศิริกุล อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 30/2 ม.3 ชุมชนสำโรง ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ มอบข้าวสาร 10 กก. นการนี้ ดร.เกียรติสุดา แก้งวิศิษฏ์ มอบเงิน 1,000 บ. พร้อมนมแลคตาซอย 1 ลัง เพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้น