เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 มกราคม 2563 นางจุรีพร   โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 มอบให้นางสาวิตรี หาญปรีชาสวัสดิ์ และนางฐิติรัต แวงชิน พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและให้ขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยทั้งหลังในพื้นที่อำเภอท่าหลวง ราย นางรวีวรรณ ศักดิ์ทอง บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 3 ตำบลทะเลวังวัด อําเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินบรรเทาทุกข์ จำนวน 10,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค  และได้ประสานงาน
หน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป