เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 มกราคม 2563 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อ.เมืองปราจีนบุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 106 ราย
ได้โลหิตจำนวน 81 ราย/ยูนิต คิดเป็น 36,450 ซีซี  บริจาคดวงตาจำนวน 9 ราย อวัยวะจำนวน 9 ราย  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ พนักงาน นักเรียน
และผู้ปกครอง ของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี