เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายบันลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ และนางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา
นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีผู้บริจาคอวัยวะที่ใช้เป็นประโยชน์ได้ 7 ราย บริจาคดวงตา 2 ราย และมีผู้รับเข็มที่ระลึก
ในการบริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง จำนวน 11 ราย ครบ 16 ครั้ง จำนวน 1 ราย มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 221 ราย ได้ปริมาณโลหิต 88,400 ซี.ซี.