เลือกหน้า

วันที่ 7 มกราคม 2564 โดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นางณัฐวดี ลีลาเลิศแล้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นางพรพิมล อุทุมโภค นายกกิ่งกาชาดอำเภอกุดจับ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอบ้านผือ จำนวน 4 แห่ง เพื่อเน้นย้ำพื้นที่ให้มีมาตรการคัดกรองอย่างเคร่งครัด เน้นสวมใส่หน้ากากอนามัยจัดให้มีอ่างล้างมือ การเว้นระยะห่างทางสังคมและมาตรการไทยชนะ เป็นต้น โดยมี นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ นางศิริโฉม หมั่นนอก ภริยานายอำเภอบ้านผือ และส่วนเกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โรงพยาบาลบ้านผือ โรงเรียนภูมิบาลภูมิเขตต์ และโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี