เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 มกราคม 2563 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยสถานีกาชาด
เทพรัตน์ที่ 13 ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก โดยมอบเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท
พร้อมถุงธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด

Tags: ตาก