เลือกหน้า

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบกระเบื้อง ไม้ฝาเฌอร่า และชุดหลอดไฟ ให้แก่อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอท่าวุ้ง เพื่อนำไปใช้ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ และผู้ประสบเหตุอัคคีภัย