เลือกหน้า

วันที่ 30 เมษายน 2564 โดย นายสยาม ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นางณัฐวดี ลีลาเลิศแล้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จังหวัดอุดรธานี   – ด้วย สภากาชาดไทยได้ดำเนินงานโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามรวมทั้งได้พิจารณาเลือกสถานที่ติดตั้งและจำนวนเครื่องใน 76 จังหวัด   – ซึ่ง จังหวัดอุดรธานีได้รับมอบ จำนวน 25 เครื่อง ในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอบ้านดุง อำเภอหนองหาน อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง และอำเภอหนองแสง   – การนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นายอำเภอเมืองอุดรธานี นายอำเภอหนองหาน นายอำเภอหนองแสง และผู้แทนนายอำเภอบ้านดุง ผู้แทนนายอำเภอนายูง พร้อมส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จังหวัดอุดรธานี   – ณ ลานน้ำตก ชั้น 1 ตึกอำนวยการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี