เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคลังเลือดกลาง โรงพยาบาล
ขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ อำเภอชนบท ปรากฏว่า มีผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 149 ราย ได้โลหิต จำนวน 64,350 ซีซี เป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน 38 ราย
2. ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 47 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 42 ราย