เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 มกราคม 2563 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  ออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 8,000 บาท แก่นางสุวิมลคงกระโชติ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 44/1  หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป