เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 มกราคม 2563 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  มอบหมายให้ นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ”  ประจำปี 2563 ณ ตำบลลำสินธุ์,ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์
จังหวัดพัทลุง  จำนวน 7 ราย  ได้แก่

1.นางกลับ    สังเศษ       อายุ 80 ปี       บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 3 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง                    

2.นางเยื้อน   คงเขียว      อายุ 85 ปี       บ้านเลขที่ 121 หมู่ที่ 2 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

3.นางคล้อย  รักษ์สกุล     อายุ 85 ปี       บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 4 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง                   

4.นางเช้า     ชูเกตุ         อายุ 81 ปี       บ้านเลขที่ 114 หมู่ที่ 9 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

5.นางปลื้ม   น้อยสังข์ดำ  อายุ 83 ปี       บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 2 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง                     

6.นางหลุ้น   นวลเกลี้ยง   อายุ 92 ปี       บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 5 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

7.นายรุ่น     สังข์น้อย     อายุ 95 ปี       บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 5 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง