เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “ของดีเมืองสุราษฎร์เเละกาชาดจังหวัด ประจำปี 2563” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-12 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นำไปบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนและส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ณ ห้องประชุมตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้
นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย