เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 มกราคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับอำเภออำเภอวิภาวดี และสาธารณสุขอำเภออำเภอวิภาวดี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”
เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 61 ราย ได้รับโลหิต  จำนวน 52 ยูนิต
(คิดเป็น 18,200 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 9 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 4 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 6 ราย ณ  ศาลาประชาคม 
ที่ว่าการอำเภอวิภาวดี อำเภออำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี