เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 มกราคม นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับอำเภอกาญจนดิษฐ์ และสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะตามแผนประจำเดือน ” เพิ่มจำนวนครั้ง
เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 133 ราย
ได้รับโลหิต  จำนวน 100 ยูนิต (คิดเป็น 35,000 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 33 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 8 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
จำนวน 8 ราย ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี