เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 มกราคม 2563 อำเภอนาดีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่
ร่วมกับผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี  ผู้แทนนายอำเภอนาดี ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนราษฎรเสียหายประสบ
เหตุอัคคีภัยรายนายคมชาญ ลอยสง อยู่บ้านเลขที่ 91 ม.2 ต.สำพันดี โดยบ้านได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ทั้งหมด ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินช่วยเหลือ
จำนวน 5,000 บาท เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน  2 ชุด เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้