เลือกหน้า

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.20 น. นางรัชชุมา บุตรโพธิ์บุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมการเยี่ยมกลุ่มเปราะในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ  ผู้ป่วยติดเตียง นายวันทอง  สิงห์อ่อน อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 17 หมู่ 11 บ้านกุงชัย ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด ผ้าห่ม 1 ผืน ให้กับผู้ป่วย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในเบื้องต้น