เลือกหน้า

วันที่ 6 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่นักเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” กศน.อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอพบพระ จำนวน 402 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,010,000 บาท โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ และมี นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด  ผู้บริหาร กศน. สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ครู และนักเรียน จำนวน 402 คน   เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาฯ

Tags: ตาก