เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 มกราคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการหัวหน้างานในพระราชดำริ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินจำนวน 2,000 บาท ให้กับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 
1. นายประกาศิต แสงแก้ว ชั้น ปวช.2 ช่างยนต์ ว.เทคนิคตรัง 
2. นายพิทวัส สงสุวรรณ ชั้น ปวช.1 ช่างยนต์ ว.เทคนิคตรัง
3. ด.ช.อลงกรณ์แก้วจันทร์ ม.2 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
4. นายองอาจ ศรีไทยรักษ์ ปี 1 วิศวกรรมไฟฟ้า ม.ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง