เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 มกราคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ  YEC Suratthani ร่วมกับโรงเรียนธิดาแม่พระ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะตามแผนประจำเดือน
“เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมีผู้บริหาร  ครูและนักเรียน
ร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 118 ราย ได้รับโลหิต  จำนวน 92 ยูนิต  (คิดเป็น 32,200 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 26 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา  จำนวน 19 รายและมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 19 ราย ณ  ห้องพยาบาล  โรงเรียนธิดาแม่พระ อำเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี