เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันนี้ 10 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด
ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมกราคม 2563
โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ เป็นประธานในพิธี