เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 มกราคม 2562 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ กิ่งกาชาดอำเภอเด่นชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาธารณสุขจังหวัดแพร่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จำนวน 5 ราย โดยได้มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์มอบเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท