เลือกหน้า

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล นางทัชชญา พลเยี่ยม และนางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา/กรรมการเหล่ากาชาด/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยาวชนที่ได้รับทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 จังหวัดมุกดาหาร ราย นางสาวณปภา เจริญชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 3 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี (ธนาคารอาคารสงเคราะห์อุปถัมภ์) ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท และถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด ณ บ้านเลขที่ 104 ชุมชนแก่งเต้ หมู่ที่ 10 บ้านด่านช้าง ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร