เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางนุชกานต์  รามณีย์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ประจำปี 2563 ” ณ ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง จำนวน 6 ราย
1.นางชื่น  จันทร์สุวรรณ  อายุ 87 ปี   บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 1 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
2. นางเกลือม  แก้วมณี  อายุ 89 ปี   บ้านเลขที่ 141 หมู่ที่ 1 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง  
3. นางปิ้ว ศรีเกิด  อายุ 91 ปี  บ้านเลขที่ 162 หมู่ที่ 1 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง  
4.นางจ่าง  บัวพัว  อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 205 หมู่ที่ 1 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง  
5.นายชุม  นุ้ยแก้ว  อายุ 93 ปี  บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 1 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง  
6.นางเหนาะ  เหมมันต์  อายุ 92 ปี บ้านเลขที่ 154 หมู่ที่ 1 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงวัยต่อไป