เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้พิการซึ่งมฐานะยากไร้ คือ
1.นางลัดดา ทิพเวช อายุ 68 ประสบปัญหายากไร้ เนื่องจากไม่ได้ประกอบอาชีพ บ้านเลขที่ 26/2 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว
2.นายอ่อน ตองอ่อน อายุ 89 ปี ประสบปัญหายากไร้ เนื่องจากไม่ได้ประกอบอาชีพ บ้านเลขที่ 78 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และได้ให้กำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป จากนั้นได้ร่วมโครงการ
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและผู้มีฐานะยากไร้ จำนวน 50 ชุด ณ วัดห้วยถั่วใต้
ตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์