เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นางจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี จิตอาสาพระราชทาน ปลัดอำเภอศรีมโหสถ สาธารณสุขอำเภอ อสม. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่ยากไร้ ขาดแคลน และด้อยโอกาส ราย นางมา จันทร์ศรี อายุ 91 ปี บ้านเลขที่ 224 หมู่ 1 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ตามโครงการ “วันกาชาดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด มุ้ง จำนวน 1 หลัง ผ้าขนหนู จำนวน 1 ผืน ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ยากไร้ ขาดแคลน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจ