เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานในพิธีฯพร้อมด้วย นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นายวิชัย  ชูอินทร์  ปลัดอาวุโสอำเภอป่าพะยอม นายอำพร  ณ วิโรจ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง , นายศักด์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  และนายสุรัตน์  จรณโยธิน  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบ ชุดโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน จำนวน 5 ชุดๆละ 1,250 บาท เป็นเงิน6,250 บาท  กระดานไวท์บอร์ด จำนวน 12 แผ่นๆละ 1,490 บาท ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง