เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2564 นางประภา  บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการและสมาชิกฯ ได้ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์3 อ.แม่จริม  จ.น่าน  โดยร่วมกับคณะทำงานฯ ในระดับพื้นที่  โดยมีนายชัชชัย  ลิ้มภักดี นายอำเภแม่จริม ด.ต.ชุมพร ยอดออน ครูใหญ่ รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ 3 หน.ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชุมหารือ  การดำเนินงานตามโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ซึ่งมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ จำนวน  4 คน
ในการนี้ คณะฯ  ได้จัดกิจกรรมนันทนาการ เล่นเกมส์  ตอบคำถาม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียน  พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา  ชั้น  ป.1-ป.6 จำนวน  36 ชุด เสื้อกันหนาว  จำนวน 55 ผืน และจัดเลี้ยงอาหารว่าง  ขนม  ไอศกรีมแก่เด็กนักเรียน