เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 มกราคม 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอและผู้นำท้องถิ่น ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอนาโยง และอำเภอเมืองตรัง จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวยุพยง ยิ้มย่อง อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19 ถ.เทศบาล9 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
2. นางหนูดำ ชัยณรงค์ อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 54 ม.4 ต.โคกสะบ้าอ.นาโยง จ.ตรัง
3. นางสาวลมุน บุญสนอง อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 114 ม.4 ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจคนละ 1 ชุด มอบเตียงให้ยืมใช้แก่นางสาวยุพยง ยิ้มย่อง และนางหนูดำ ชัยณรงค์ และมอบรถเข็นซึ่งได้รับบริจาคจากมูลนิธิปรีดา รวมเมฆ ผ่านชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตรังแก่นางสาวลมุน บุญสนอง