เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และหัวหน้าส่วนราชการ   ออกเยี่ยมครอบครัว เด็กชายพงษ์นรินทร์ ยวงเงิน อายุ 14 ปี  นักเรียนโรงเรียน วัดประโชติการาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีฐานะยากจน  และมอบทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือให้แก่นายเฉลียว ยวงเงินและนางรุ่งนภา ยวงเงิน รายละ 1,000 บาท มอบถุงยังชีพ 1 ชุด ผ้าห่ม 3 ผืน มุ้ง 2 หลังและผักกาดดอง 2 ลัง ณ บ้านเลขที่ 99 หมู่ 7 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี