เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มกราคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย นำโดยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย / กรรมการ / สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต จัดตั้ง “หน่วยรับบริจาคโลหิต ภาคสนาม” เนื่องจากวิกฤติ COVID-19 ได้ส่งผลให้โรงพยาบาลเลยขาดแคลนโลหิตสำรองถึงขั้นวิกฤติ  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย  มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต ได้โลหิต จำนวน 69 ยูนิต ปริมาณโลหิต จำนวน 31,050 ซีซี พร้อมมีมาตรการป้องกัน คัดกรองผู้บริจาคโลหิต ตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย จุดบริการเจลล้างมือ โดยให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ก่อนเข้ารับการรับบริจาตโลหิต เพื่อเป็นการป้องกัน และการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)