เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 ธันวาคม 2563 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางนัฐฐา ภูมิฐานนท์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 จำนวน 200 ชุด ณ บ้านคลองจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา ซึ่งจังหวัดชัยนาทกำหนดเป็นสถานที่ควบคุมและเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ พร้อมรับการตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายอนุชา นาอาศัย)ในครั้งนี้ด้วย /เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท