เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายบรรลือ  สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยนางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ดังนี้
    – เวลา 10.00 น. ร่วมกับ รพ.สต. บ้านภูวงน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 60 ผืน  เสื้อกันหนาว (เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล) จำนวน 40 ตัว ให้กับผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ตำบลคำบ่อ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย รวม 100 ผืน/ตัว  ดังนี้
     1. มอบผ้าห่มกันหนาว  ให้กับผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 6 หมู่บ้าน รวมจำนวน 60 ราย ๆ ละ 1 ผืน รวม 60 ผืน
     2. มอบเสื้อกันหนาว ให้กับเด็กนักเรียน (ระดับชั้นอนุบาล) สังกัด โรงเรียนบ้านตาดภูวง และโรงเรียนบ้านทุ่งเชือก รวมจำนวน 2 แห่งๆ ละ 20 ราย รวม 40 รายๆ ละ 1 ตัว รวม 40 ตัว
     – เวลา 10.30 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งต้องกักตนเองอยู่ในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลคำบ่อ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวกาจณาพร ทัศมี อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ 423 หมู่ที่ 6 ตำบลคำบ่อ
2. นางศรีประภา ฤทธิธรรม อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 2 ตำบลคำบ่อ
   โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด ดื่ม จำนวน 2 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 2 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 6 ชิ้น
   – เวลา 11.00 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ราย นางประไพ คำพิชชู อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 7 ตำบลคำบ่อ โดยได้มอบที่นอนลูกโป่งน้ำ จำนวน 1 ผืน เพื่อลดอาการบาดเจ็บจากแผลกดทับเดิมเป็นอยู่ และป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับเพิ่มขึ้นมาใหม่อีก ,มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด  น้ำดื่ม จำนวน 1 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 1 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 3 ชิ้น ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัวดังกล่าว