เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจแรงงานข้ามชาติและชาวไทยในพื้นที่ Lock Down พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนจากสถานฑูตเมียนมาร์ ในกรณีการจำกัดพื้นที่กลุ่มเสี่ยง รวมถึงนำหน้ากากอนามัย N95, เสื้อกันฝน, ชุด PPE และปลั๊กพ่วง มอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
– โดย นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นกล่าวสร้างความเข้าใจและเน้นย้ำในเรื่องการให้ความดูแลผู้อยู่ในเขต Lock Down ว่าจังหวัดสมุทรสาครจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในทุกภาคส่วน ณ ตลาดกลางกุ้ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร