เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจให้กับราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จำนวน 50 ครัวเรือน พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จำนวน 1 ราย มอบชุดธารน้ำใจ นม UHT  น้ำดื่ม และเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น ณ พื้นที่ตำบลหนองบัว และตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร