เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 ธันวาคม 2563  นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ที่ปรึกษา หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา2563 ภาคเรียนที่ 1 ในพื้นที่อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย จำนวน 1 ราย คือ ด.ญ.กรวิภา. สายบุตร  ระดับชั้น ม.3 ณ โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย  ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จำเป็นให้แก่นักเรียนรายดังกล่าว

Tags: เลย