เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมรองนายกฯ กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมกับอำเภอเมืองสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ชมรมYEC สมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร และปกครองจังหวัดฯ รวมพลังบรรจุชุดธารน้ำใจ รวมพลังบรรจุถุงธารน้ำใจ ชุด COVID-19 จำนวน 1,000 ชุด จากสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สภากาชาดไทย เพื่อแจกจ่ายให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวผู้เสี่ยงติดเชื้อและแพร่เชื้อ ซึ่งถูกกักตัวและปิดล้อมเป็นเขตอันตรายเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในบริเวณตลาดกุ้งกลาง  โดยถุงธารน้ำใจดังกล่าว สามารถยังชีพอยู่ได้ 4 วัน/1 ครอบครัว/1 ถุง  และจะร่วมจัดชุดธารน้ำใจส่งให้อีกครั้ง ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานต่างด้าวปะปนแพร่เชื้อ กระจายความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น