เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางราตรี รัตนสุภา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯนางศุภลักษณ์ พรมสินธุ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯที่ปรึกษาฯ กรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิมและปลัดอำเภอ  ร่วมลงพื้นที่ เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลทรัพย์ทวี   อำเภอบ้านนาเดิม   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดังนี้
หมู่ที่ 1  จำนวน 44 ชุด
หมู่ที่ 2  จำนวน 22 ชุด
หมู่ที่ 3  จำนวน 13 ชุด
หมู่ที่ 4  จำนวน 37 ชุด
หมู่ที่ 5  จำนวน 13 ชุด
รวมจำนวนทั้งสิ้น 129 ชุด
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น