เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นางอุทุมพร สุวรรณโณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมด้วย นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีสัชนาลัย นำสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับประถมศึกษา ทุนละ 500 บาท จำนวน 60 ทุนระดับมัธยมศึกษาและ ปวช. ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 40 ทุน รวมทั้งสิ้น 100 ทุนเนื่องใน ” วันกาชาด บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ประจำปี 2564 ” ณ หอประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย และ หอประชุมโรงเรียนเมืองเชลียง