เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายธวัช หงษ์บินนายกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสง/นายอำเภอพระแสง นางสาวสุธาสินี สมาน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนายสิทธิพร หมั่นไชย ปลัดอำเภอนางสาวจิราวรรณ ศรทอง ปลัดอำเภอนายชัยพัทธ์ ช่วยชู ปลัดอำเภอพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) และอาสารักษาดินเเดนร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร ผู้ช่วยฯ ตำบลสินปุนลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจาก เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและให้กำลังใจราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จำนวน 44 ชุด