เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 จังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ ทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 หมู่ 11 บ้านนิคมสามัคคี  ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข และความรู้จากหน่วยงานของรัฐในด้านต่างๆ แบบไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมกับมอบยาชุดพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ เหล่ากาชาดจังหวัดพังงามอบถุงยังชีพ จำนวน 70 ถุง
จากนั้นได้เยี่ยมชมบูธของส่วนราชการที่ได้นำข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้าน และสินค้าอุปโภค-บริโภคราคาถูก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดี ตลอดจนสร้างความสมานสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน รวมทั้งรับฟังเวทีสมัชชาพังงาแห่งความสุขระดับอำเภอ