เลือกหน้า

วันที่ 17 มกราคม 2563 นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย คณะกรรมการและ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ออกเยี่ยม นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ จำนวน 6 ราย ได้แก่
1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จำนวน 5 ราย
2. วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 1 จำนวน 1 ราย
เพื่อให้คำแนะนำ คำปรึกษา ให้กำลังใจแก่นักเรียนทุน ฯ พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 6 ชุด ผ้าห่ม จำนวน 6 ผืน โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานมอบสิ่งของ ฯ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27
อำเภอโพนพิสัย และ วิทยาลัยเทคนิค 1 จังหวัดหนองคาย