เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด, กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น มอบเครื่องช่วยกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 29 เครื่อง ที่ได้รับมอบจากสภากาชาดไทยให้อำเภอทั้ง 26 อำเภอ เทศบาลตำบลเมืองเก่า และเทศบาลตำบลสำราญ เพื่อนำไปติดตั้งสำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน