เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางอุทัยวรรณ คงแก้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมและให้กำลังผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินจำนวน 1,000 บาท ณ พื้นที่อำเภอนาบอน
จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้
1.นางปราง โชคคล่อง อายุ ๙๔ ปี
2.นางนี ไชยศร อายุ ๙๕ ปี
3.นายอุทร สมมาตร์ อายุ ๙๗ ปี
4.นางสังข์ทอง จันจิรา อายุ 84 ปี
5.นายวิโรจน์ รัตนบุรี อายุ 65 ปี
6.นางพร้อม รัตนบุรี อายุ 90 ปี
7.นายมี รัตนบุรี อายุ 81 ปี
8.นางนิ่ม ขาวผ่อง อายุ 97 ปี
9.นางพัน เกศรินทร์ อายุ 97 ปี
10.นางสุภัค แซ่อู้ อายุ 84 ปี