เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นางณัฐิดา เจนนาวิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคมและผู้ยากไร้ ภายใต้กิจกรรม ” วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ” โดยออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือเด็กออทิสติก จำนวน 3 ราย ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการได้มอบเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท เเละมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อให้กำลังใจและเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี เเละพื้นที่ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ