เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ โรงพยาบาลวาริชภูมิ รพ.สต.บ้านภูวงน้อย , รพ.สต. บ้านดอนยาวใหญ่ ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง/ ผู้ยากไร้/ผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลวาริชภูมิ ตำบลคำบ่อ และตำบลค้อเขียว และตำบลข้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นางสาวลลิตา ไชยแสน อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 8 ตำบลวาริชภูมิ : ผู้ป่วยติดเตียง/โรคสมองบวมน้ำตั้งแต่กำเนิด โดยได้มอบที่นอนลูกโป่งน้ำ จำนวน 1 ผืน เพื่อป้องกันแผลกดทับ
2. นางบุญหลั่น ฤทธิธรรม อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 13 ตำบลคำบ่อ : ผู้ยากไร้/ยากจน มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีบุตร 7 คน และมีความบกพร่องทางสมอง
3. เด็กหญิงจีระนันท์ อาจพันธุ์ อายุ 12 ปี อยู่บ้านเลขที่ 284 หมู่ที่ 3 ตำบลคำบ่อ : ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยโรคลมชักตั้งแต่กำเนิด โดยได้มอบที่นอนลูกโป่งน้ำ จำนวน 1 ผืน เพื่อป้องกันแผลกดทับ
4. นายสำลี แพงศรี อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 5 ตำบลค้อเขียว : ผู้ป่วยมะเล็งลำไส้
5. นายบุญชู สุจริต อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด : ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยโรคลมชัก
ทั้งนี้ ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 3 ชุด ไข่ไก่ จำนวน 3 แผง น้ำดื่ม จำนวน 5 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 5 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 10 ชิ้น ให้กับผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ยากไร้/ผู้พิการ