เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ม.19 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ร่วมกับนางสาวจิรภา ทองศิรินายอำเภอศรีมโหสถ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยม นางสมคิด เพียรงาน อายุ 93 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ 8 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และอยู่ในความดูแลของบุตรสาวที่ประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไป ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาท ผ้าห่มจำนวน 2 ผืน เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น